Podklady pro smlouvu

Protože o spoustě uživatelů internetu a sítě máme neúplné informace (např. přezdívka nebo jméno
předchozího majitele bytu k vytvoření smlouvy nestačí), vyplňte si prosím následující formulář.
Jedná se o smlouvu, proto udávejte údaje plnoleté osoby, která bude za provoz internetu v domá-
cnosti zodpovídat.
Na základě vyplněného formuláře Vás osobně kvůli podpisu navštívíme se smlouvou.

Údaje pro uzavření smlouvy o připojení

Jméno, příjmení, titul (název organizace)

IČO (jen u organizací):

Adresa bydliště:

patro:

číslo účtu:

Telefon (mobil):

Telefon 2:

Vaše e-mail adresa:

Datum narození:

Poznámka:
Souhlasím s evidováním a zpracováním zadaných údajů